Ladda ner Sveriges första app mot rasism – Reality Check!

Appen Reality check är ett upplevelsebaserat spel utvecklat för att utmana fördomar och normer. Spelaren får följa en karaktär under fem dagar och dela dennes upplevelser av vardagsrasism. Appen finns kostnadsfritt på App Store och Google Play, och lärarhandledningen laddar du ner här.

Innehållet är baserat på intervjuer med ungdomar i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt Centrum och Anna-Lindh stiftelsens svenska nätverk, med stöd från Arvsfonden och MUCF.

Skolans jobb med källkritik ger resultat

Pressmeddelande från Surfa Lugnt
Drygt sex av tio lärare i Sverige uppger att de arbetar aktivt med att utveckla elevernas förmåga till källkritik på internet. En ny undersökning visar även att unga är mer kritiska till information på internet än äldre. Att skolans jobb med källkritik ger resultat råder det inget tvivel om, men arbetet i klassrummen måste upprätthållas. Läs mer>>

Coachande föräldraskap: Konsten att gå bredvid, men ge makten till barnet

Om ditt barn beter sig på ett sätt som är negativt är det lätt att bara sikta in sig på att få bort beteendet. Men Petra Krantz Lindgren vill hjälpa föräldrar att förstå vilka behov, och känslor, som ligger bakom.

Text: Anna Fredriksson Illustration: Linda Karslsson Läs mer>>