Så får studieovana chans att bli toppforskare

År 2050 får nobelpristagare fortfarande gärna besöka Järvafältet utanför Stockholm i samband med nobelprisutdelningen. Men framför allt vill vi att de ska ha vuxit upp där. I dag går samhället miste om fantastiska begåvningar för att alla elever inte får samma chans att lyckas. För att förändra detta behövs en nobelprisagenda – en nationell kompensatorisk satsning från förskolan till högskolan som gör att allas talanger tas till vara. Läs artikeln här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-far-studieovana-chans-att-bli-toppforskare-30454