Många elever har ogiltig frånvaro

Höstterminen 2015 var nära 1 700 elever helt frånvarande från den obligatoriska skolan minst en månad utan giltiga skäl. Samma termin hade drygt 18 000 elever ogiltig upprepad ströfrånvaro. Det visar enkätresultatet i en delrapport från Skolinspektionen om hur skolor arbetar med att få tillbaka elever med omfattande frånvaro till skolan. Läs mer>>