När en förälder mår dåligt

”Mamma är deprimerad. Det är som att ha en förkylning i själen. Fast en förkylning som tar lite längre tid att bli frisk ifrån” berättar Klara 8 år för mig. Hennes mamma har varit sjuk under en period och Klara har hittat ett sätt att förstå varför mamma inte längre är glad och pigg som hon brukar.

Den psykiska ohälsan växer i vårt land och allt fler blir sjukskrivna på grund av stress, utmattning eller depression. Många av oss har någon närstående eller har själv varit sjuk och vet därför hur tungt det är att ta sig tillbaka. Och vi vet också att det är svårt för de barn som lever med en vuxen som inte mår bra.

En känsla av övergivenhet
Det är naturligt att känna ett behov av att skydda barnen från de plågsamma känslor som kommer ur inre smärta. Det kan också vara så att man som förälder helt enkelt inte orkar eller kan förklara vad som händer. Barn är alltid väldigt känsliga för hur saker och ting förändras och upptäckter snart att pappa inte orkar lika mycket längre eller att mamma så ofta blir irriterad och ledsen. Om de inte får förklaringar från den som mår dåligt eller någon annan i omgivningen är det lätt att få en känsla av övergivenhet när den vuxne drar sig undan.

”När pappa blev sjuk, så var det som om vi fick ett extra jobbigt syskon. Det var mamma, pappa, Oscar, jag och Depressionen. Och alla var tvungna att göra som Depressionen ville, annars blev allting bara ännu jobbigare.” beskriver Felix 11 år. Barn tar ofta på sig ansvar när en förälder mår dåligt. De kan känna skuld och anklaga sig själva för att mamma eller pappa är ledsen eller känna sådan oro att de stannar hemma från aktiviteter för att vara nära.
Som förälder oroar man sig för hur sjukdomen ska påverka barnen och det kan skapa skuldkänslor som förvärrar måendet. Det finns tre viktiga saker att fokusera på för att hjälpa barnet under denna tid – det är att förstå, att känna sig trygg och att tillhöra.


Att förstå

Det bästa du kan göra för ditt barn när du eller någon i familjen mår dåligt är att förklara vad som händer. Om du inte orkar, behöver du be någon som kan göra det i ditt ställe. Hjälps åt att plocka bort skamstämpeln från själslig smärta och prata om det som är plågsamt och jobbigt. Det finns ingenting som blir bättre om det göms undan.

Att vara trygg
Rutiner blir extra viktiga när man är orolig eller rädd. Att hjälpa barnet fokusera på tider, skola och nätverk skapar trygghet. Ibland mår en förälder så dåligt att den glömmer att handla hem mat eller sköta ett älskat husdjur, då behöver man be om hjälp av någon annan vuxen så att inte barnet tar på sig ansvar för att skydda sin mamma eller pappa.

Att tillhöra
Barn har en fantastisk förmåga att skapa sammanhang om de får känna sig delaktiga. Det räcker långt om de får stöd av en förälder eller någon annan närstående vuxen. Men också att få stöd ifrån skola, vänner och från andra grupper kan vara värdefullt. Många kommuner har stödgrupper där barn kan träffa andra barn med likande erfarenheter.
Hemsidan www.kuling.nu ger fint stöd och massor med information till barn och unga som har en förälder med psykisk sjukdom.
TEXT: MARIA HELANDER