Lästräna i sommar

Barn behöver läsa mycket för att bli goda läsare. Så här kan vi hjälpa dem.

Vad ska vi läsa?

• Låt barnet vara med från början genom att fråga vad det skulle gilla att läsa om,
Även om du känner ditt barn väl är det en bra utgångspunkt att fråga vad barnet tycker är intressant, roligt eller spännande. Barn utvecklas ju hela tiden och intressen byts oftast ut eller fördjupas.
• Nyfikenhet och läsglädje går hand i hand så det är viktigt att det känns kul. Låna böcker på biblioteket eller hitta texter på internet.
• Kom överrens om hur länge ni ska läsa varje gång.
• Ha en läsdagbok där ni kan skriva ner lästa böcker, hur många sidor den var på och så vidare. Det är skoj att se hur listan växer.

Läsa högt
Du som förälder kan börja att läsa första kapitlet/sidan, så att ni kommer in i handlingen. Fortsätt sedan växelvis: ett kapitel var eller en sida var. Läs lite varje dag.

Knepiga ord
Stanna upp när du anar att det är ett ord som behöver förklaras eller så fort som ditt barn ber om hjälp. Uppmuntra till att fråga om något är oklart.

Superviktigt med läsförståelse
Det är oerhört viktigt med läsförståelsen. Även om läsningen går flytande är det inte alls säkert att förståelsen över det lästa är helt självklar. Stanna upp ibland för att ta reda på om ditt barn förstår texten genom att ställa någon fråga.

Tips! Gör en bok om sommarlovet.