Sängvätning hos barn

Sängvätning hos barn ökar och en ny undersökning visar att det påverkar val av semester och sociala sammanhang.

Sängvätning, att barn ofrivilligt kissar på sig i sängen, har ökat med fyra procent de senaste åren. Siffran för barn mellan 4-15 år som sängväter är nu 14 procent i Sverige, jämfört med 10 procent 2012. Sängvätning styr valet av semester För hälften av de drabbade familjerna är problemet så stort att de kan tvingas välja bort aktiviteter och sociala sammanhang under sommaren där övernattning ingår, såsom semester, läger, kollo och vänner som sover över.

• Minst 14 procent av alla barn i åldern 4-15 år kissar i sängen under någon period i livet
• 75 procent av dessa kissar i sängen minst en gång i veckan
• 87 procent av de tillfrågade anger att sängvätning har gett bekymmer
• 33 procent anger att de inte har varit i kontakt med en institution för att få rådgivning kring sängvätning.
• 45 procent anger att lägerskolor och övernattningar med vänner väljs bort på grund av sängvätning
• 7 procent anger att semestrar väljs bort på grund av sängvätning
• 31 procent anser att sängvätning hos barn begränsar familjens möjligheter för semester/aktiviteter

Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av Kimberly-Clark/DryNites under maj 2017 i syfte att kartlägga förekomsten av sängvätning hos barn i åldrarna 4- 15 år. Undersökningen genomfördes genom en webbenkät där 2707 svenskar deltog.