När läsningen inte kommer igång som den bör

Skolfamiljen har pratat med Ingjerd Høien-Tengesdal, Ämnesansvarig på Logometrica, om vad kan vi som föräldrar kan göra om barnets läsning inte kommer igång.

Vad kan jag som förälder göra om mitt barns läsning inte kommer igång?
– Stimulera barnet med olika läsaktiviter och läs mycket för barnet. Men det viktigaste är att du tar kontakt med skolan om du oroar dig för ditt barns läsutveckling. Det är också viktigt att tala om för skolan om någon i familjen har dyslexi då det är ärftligt. Då kan skolan vara extra uppmärksamma.

Vilka är de tydligaste tecken på dyslexi?
– Hos många barn är det första tecknet att de har svårt att koppla ihop språkljudet till de olika bokstäverna. När de ska läsa förväxlar de därför bokstäverna. När andra barn släpper ljudmetoden för att de börjar känna igen återkommande ord kommer ett barn med dyslexi att fortsätta ljuda. Det gör att de inte får upp någon läshastighet.

Hur går en kartläggning till?
– Vi jobbar med Logos som är ett databaserat test. Genom det kan man kartlägga de olika delprocesserna i läsningen som till exempel läsflyt, läsförståelse, hörförståelse, begreppsförståelse, avkodningsförmåga med mera. Genom resultaten får man fram en detaljerad läsprofil för den enskilda eleven.

Vad händer efter testet?
I den nya versionen av Logos får man tips på hur man ska stärka de svagheter som kommit fram i testet och vilket material som kan vara lämpligt.

www.logometrica.no kan du ladda ner broschyren Dyslexi från A till Ö