Känslans ABC

Emotionell kompetens är en av de förmågor som vi behöver som mest i dagens samhälle. Pamela von Sabljar förklarar varför.

I tidig morgonstund böjer jag mig ner för att pussa kärleken hejdå innan jag går. Våra läppar möts, sömndrucken märker hen att jag är på väg att lämna. -Stannar du inte på frukost. Jag svarar nej. Ett ilsket ljud hörs från hen.
Promenerar mot bilen och mobilen ringer. Hör dotterns röst och hur hon uttrycker att det som uppstod i gårdagskvällens möte känns viktigt och hur hon känner sig rädd för att bli sårad. Lyssnar. Ett sms från sonen.
-Jag vill ha den där hunden och jag tycker inte om när människor talar om för mig vad jag ska eller inte ska göra. Sms:et avslutas med flera frustrerande emojis. Jag ler åt alla dessa känslor.

Känslor är närvarande i människors liv, våra barns liv, vårt eget liv, i skolan och på våra arbetsplatser.
Ändå är generellt sett de flesta av oss usla på att hantera både våra egna och andras känslor på ett medmänskligt och konstruktiv sätt.

Frågan är vad känslor har att göra med våra barn, vårt föräldraskap och ledarskap i den samhällstid vi lever i nu. Påstår jag att Det du borde fått lära dig i skolan är att utveckla din emotionella kompetens?

Det är precis det jag säger. Jag anser att det är en bristvara hos våra barn och ungdomar. Jag anser att den emotionella kompetensen hos våra unga är lägre idag än för tio år sedan. Den kognitiva kompetensen är däremot högre. Är detta ett problem? Svaret är ja. För i det nya samhället som växer fram i en rasande fart är emotionell kompetens en av de förmågor som vi behöver som mest.

Vilka förändringar har skett i vårt samhälle som gör att kraven på vår emotionella kompetens ökar?
Våra unga förlorar emotionell kompetens genom den ökade digitaliseringen och lösningen är inte att förbjuda mobiler etc. Det är att vara en bakåtsträvare. Vår värld har numera en snabb förändringstakt och därmed ökad ovisshet. Det finns även en större möjlighet att jämföra oss med andra via sociala medier. En ökad individualism och ensamhet. Samt högre krav på individen. Dessa förändringarna gör att vi behöver utveckla hur vi ska förhålla oss till allt. Därav vikten att vi som föräldrar tar egenansvar utifrån vårt ledarskap i relation till våra barn och rustar dem med den kompetens De borde fått lära sig i skolan.

En definition på emotionell kompetens är att lära sig hantera sina känslor och tankar, för att konstruktivt agera i linje med det som är viktigt för en själv och andra.

Vad kan du som förälder och därmed ledare göra i mötet med ditt barn?
– Utveckla din egen emotionella kompetens för barn gör inte som vi säger utan som vi är.
– Ge ditt barn möjligheten att utveckla sin emotionella kompetens genom att du dagligen delar kunskap kring känslans ABC, genom både kommunikation och handling.
– Inse att känslor är ett naturligt signalsystem på behov som är mötta eller omötta.

Vilka är viktiga insikter i känslans ABC?
– Du har en känsla och tanke men du är inte dina känslor och tankar. Vilket betyder att du alltid har ett val i hur du förhåller dig och agerar till dem.
– Är alla känslor ok? Ingen känsla är bättre eller sämre, rätt eller fel. Ilska är lika okej som glädje och behöver få lov att finnas och utryckas. Vi har nedärvda idéer kring känslor utifrån vår familjebakgrund samt kultur- och samhällskontext, därav uppfattas inte alla känslor som accepterade eller får uttryckas.
– Känslor kan ej tänkas bort. De kan inte påverkas eller skjutas bort. De behöver upplevas, för när de förtrycks skapas det fysiska spänningar och vi utvecklar strategier för att fortsätta döva känslorna.
– Agera inte på alla känslor. Alla känslor och de slutsatser du drar i stunden utifrån känslan du upplever är inte alltid sanna även om känslan är sann för dig i stunden.
– Kom ihåg att en av de stora gåvorna du kan ge ett barn är att det är okej att bryta ihop.

Är du nyfiken på konkreta verktyg för att utveckla er emotionella kompetens? Kika då på filmklippet här

Lycka till i skapandet av en mer medmänsklig värld.