Teambuilding med klassen

Det är kul att göra något tillsammans utanför skolan. Kanske med fokus på att ha kul, utvidga undervisningen eller helt enkelt för att stärka gruppen.

Det är ingen som ifrågasätter vikten av teambuilding i en lagsport, inte heller på en arbetsplats för vuxna. Men när det handlar om våra barn i skolmiljön är det inte lika självklart.
– Teambuilding stärker relationerna i gruppen och är ett sätt att öva samarbete och konflikthantering, säger Björn Persson som driver lägerverksamhet med fokus på just samarbete. Men det lyfter också den enskilda individen.

Björn har drivit olika verksamheter för barn och unga i hela sitt liv, både i kommunal regi och privat. Han gläds fortfarande lika mycket av att se hur barnen utvecklas under ett läger.
– Ingen grupp är den andra lik men det märks alltid att gruppen stärks. Om man ser på individnivå är det lite olika, vissa barn utvecklas enormt under de här dagarna och det är otroligt kul.

Teambuilding är inte bara massor av roliga och äventyrliga aktiviteter, det handlar också om ett arbete på ett djupare plan. För det krävs att man kan reflektera över det man gjort tillsammans.
– Vi har skolklasser med de yngsta barnen som kommer till oss över dagen för att ha kul. Men vill man få ihop klassen på ett bra sätt är årskurs 5 och uppåt mer lämpliga åldrar. Då är de flesta mogna för djupare reflektioner och samtal kring aktiviteternas betydelse.

Generellt brukar man skilja på klassresor och lägerskolor. Det tidigare är resor som initieras och arrangeras av föräldrar och elever och måste förläggas utanför skoltid, medan det senare är en skolledd verksamhet dit skolans personal följer med och som ska vara förankrad i läroplanen.
– På våra Klotenläger är det där väldigt olika, berättar Björn. Vi har allt från klasser som åker hit på sin fritid till skolor som varje år skickar sina elever hit för att de anser att det är av stor betydelse att få ihop gruppen.