Digitala kuratorer via app

Snaptives nya app,facebook.com/Snaptivesv, ger elever tillgång till digitala kuratorer dygnet runt, något som många kuratorer i svenska skolor välkomnar. Under Skolforum, skolforum, i Stockholm finns Snaptive på plats i monter C05:25,  för att berätta mer om hur digitalt stöd förebygger psykisk ohälsa bland unga, och förbättrar elevhälsan.
Läs mer på www.snaptive.se