Alla måste säga ifrån

Vi har alla ansvar att säga ifrån när vi hör rasistiska uttalanden. Särskilt i skolan – ”det är ingen värdeneutral plats”, säger Camilla Rehn på Teskedsorden när Skolfamiljen Anna Fredriksson intervjuar henne.

När stiftelsen Teskedsorden beställde en sifo-undersökning med frågor till allmänheten visade den att 44 procent en eller flera gånger under det senaste halvåret varit med om att någon agerat eller uttryckt sig rasistiskt. Men inte ens hälften av dem som var med och såg eller hörde, sa ifrån. Nu driver Teskedsorden kampanjen: Var inte medrasist- säg ifrån!
– Det är inte helt enkelt hur du som vuxen bör agera gentemot elever och kollegor på skolan som säger rasistiska kommentarer i vardagen. Men att avbryta och markera är en skyldighet som jag ser det, säger Camilla Rehn, utbildningsansvarig på Teskedsorden.

All personal på skolan har ett ansvar att agera för att, som Skollagen uttrycker det: ” främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” Och varje skola är skyldig att ha en plan för hur man arbetar mot kränkande behandling. Här ingår såklart rasism och främlingsfientlighet.
– Barn och ungdomar härmar många gånger vuxna. Men vi kan inte alltid ställa samma krav på dem. Det måste finnas ett mjukare förhållningssätt till barn och ungdomar som är mer baserat på dialog och samtal, än på konfrontation, säger Camilla Rehn.

Kan lärare och föräldrar agera på samma sätt?
– Jag är själv förälder och vet att en förälders första instinkt lätt kan vara att enbart ha sitt eget barns bästa för ögonen. Men kanske vore det bättre att ibland ta ett steg tillbaka och supa in hela situationen? Mitt barn är inte alltid en ängel i sin interaktion med andra barn, även om jag som mamma gärna vill tro det.

Skapa relation
Lärarens uppdrag styrs av skollagen och läroplanen. Skolan är ingen värdeneutral plats. Och skolan är skyldig att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
– Samhällets lagar gäller även i skolan. Om skolan misstänker att en elev har begått brott eller kommer att begå brott ska skolan i varje enskilt fall bedöma om en polisanmälan ska göras, till exempel vid olika typer av hatbrott.

Dock ska man akta sig för är att använda alltför starka ord och fördömanden mot ett barn, anser Camilla Rehn.
– Sådant gör knappast att barnet får ökat förtroende för dig, och du vill väl ha en bra relation med barnet? Istället: Lyssna, ta in barnets syn och oro och arbeta tillsammans med barnet utifrån det.
Just nu upplever många att främlingsfientlighet normaliseras. Kan vi verkligen backa genom att bara säga ifrån?
– Förmodligen inte. Men vi kan inte resignera och låta främlingsfientligheten breda ut sig. Alla människor har samma värde och rättigheter. Det kämpar vi på Teskedsorden för varje dag. Det är viktigt att aktivt arbeta för tolerans och mänskliga rättigheter. För vilket samhälle får vi annars?

Så gör du för att få stopp på rasistsnack i skolan
1. Avbryt: Förhindra personen från att fortsätta. Oavsett om det är ett barn eller en vuxen kan du avbryta med argumentet att alla människor är lika värda. Det står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, framtagen med andra världskriget i färskt minne 1948.
2. Höj blicken: Se dig omkring. Om en utsatt person är närvarande kan du tilltala hen direkt och tydligt visa att du såg vad som hände och att du finns där som ett stöd.
3. Undersök: Vilket arbete pågår på skolan? Frågor om värderingar och mänskliga rättigheter måste diskuteras hela tiden.
4. Fortsätt, eller inled ett långsiktigt arbete som blir något som pågår varje dag.
5. Undvik: Konfrontera inte en tioåring framför ett gäng kompisar. Så byggs inte förtroende och tillit. Satsa på samtal och pedagogik.

Läs mer:
Boken Inte en främling för barn i senare delen av grundskolan.
teskedsorden.se/gymnasiet/
I början av vårterminen 2018 lanseras appen APPropå rasism. (namnet kan ändras) med spel för ungdomar. Manuset är inspirerat av verkliga situationer. Till spelet kommer det att finnas en lärarhandledning för högstadie- och gymnasielärare. Men appen kommer att kunna laddas ner av alla. Och handledningen kommer att finnas på webben, även för föräldrar och andra. Och du kommer att kunna läsa mer om den på skolfamiljen.se
Text: Anna Fredriksson
Illustration: Linda Karlsson