FöräldraFokus – metoden med barnet i fokus

Som förälder, eller annan viktig vuxen, är vi medskapande i barnets utveckling. Vi kan också påverka en rad faktorer för att underlätta barnets inlärning.

Hur ger vi våra barn de bästa förutsättningar för en bra skolgång? För Isabel Eriksson är det i det närmaste glasklart idag. Och det handlar inte om att vi ska vara extrapedagoger på hemmaplan eller om att vi måste kunna precis allt.
– Det handlar heller inte om att vi ska göra mer. Istället handlar det om att vi ska göra annat. Inställningen, förhållningssättet, till det du har inför det du ska göra är nämligen också mycket viktig för resultatet.

Isabel Eriksson har flera års studier inom psykologi och har arbetat med att få in ungdomar i arbetslivet i över tjugo år. Under många år har hon varit en länk mellan skola och arbetslivet. Det är också i det uppdraget hon insett vilken stor betydelse föräldrar, eller de vuxna som står nära barnet, har för barnets lärande. Och det Isabel menar är då att vi ska stötta barnet att utveckla den egna lusten och motivationen till att lära sig.
Isabel har utvecklat en metod för just detta som tog sin början när hon hjälpte sina egna barn.
– Det var så lyckat så jag bestämde mig för att skriva en handbok om metoden som jag valt att kalla FöräldraFokus-metoden.

En timme i veckan
Det är faktiskt inte svårt. Varje vecka består av 168 timmar. Genom att använda en av dessa till att samtala utifrån metoden med ditt barn kan du ge ditt barn massor.
– Den stora utmaningen brukar, som med mycket annat, vara att komma igång. Metoden går ut på att du ställer frågor om varje skolämne, vad skolan förväntar sig men också hur barnet mår.
När vi har fått en bild av skolans förväntningar och av barnets förmågor kan vi hjälpa till med att skapa strategier för att barnet ska hitta lust och motivation men också balans mellan krav, prestation och återhämtning.

Frågornorna finns i handboken som är bra strukturerad och därför ett fint stöd för att skapa ett samtal som leder till en konkret planering för barnets vecka.
– Det handlar om att få in både fritid, skolarbete och kanske sådant som barnet ska hjälpa till med hemma i veckoplaneringen.

Isabel vet att barn som får en insikt i hur de lär sig och som kan se kopplingen mellan ansträngning och resultat blir mycket mer motiverade. Motivation ger bättre fokus vilket leder till ett bättre resultat.
När vi har den här typen av strukturerade samtal, som kräver fullt fokus och ömsesidig respekt, med våra barn tränar de också många olika förmågor.
– I skolan pratar pedagogerna om The Big 5. Det här är att göra The Big 5 hemma. Barnet övar på samarbete, hitta strategier, resonera, följa upp och utvärdera … Många förmågor som är oerhört viktiga att ha med sig genom livet. Inte minst de sociala förmågorna.

RUTA
Metodboken FöräldraFokus
Boken är indelad i två områden. Den första delen tar upp lärandet och där hittar vi bland annat dessa rubriker:
Vad innebär lärande
Vad behövs för inlärning
Vad påverkar inlärning:
Psykologiska faktorer som förhållningssätt, motivation, självkänsla, mobbning, pubertet.
Livsstilsfaktorer som sömn, motion matvanor, stress, återhämtning.
Struktur, rutiner, studieteknik, samarbete med skolan, barn som behöver extra fokus.
I den andra delen beskrivs metoden och här finns också allt du behöver för att arbeta med den. Frågor, förklaringar, schema, ämnesrutor och kalendersidor.

Vill du att Isabel Eriksson ska komma till ett föräldramöte eller liknande och berätta mer om metoden eller hjälpa er att komma igång? Kontakta henne för pris och information. www.foraldrafokus.nu