Så kan vi rusta våra barn

Med hjälp av de 5 superförmågorna rustar vi våra barn att möta en föränderlig värld, menar Pamela von Sabljar.

I hotellfoajéns mjuka soffa sitter jag mitt emot min dotter. Hör henne uttrycka sin längtan efter att få veta sin riktning i livet. Hon undrar vad hon ska välja för att det ska kännas meningsfullt för henne. Hon undrar på vilket sätt hon är behövd i samhället och vad som verkligen gör henne lycklig.

När jag sitter där och lyssnar och ställer frågor om hennes inre drivkrafter som motiverar henne, hennes passion, vad som drar hennes nyfikenhet, vilka förmågor hon upplever är hennes styrkor, vad hon vill göra för andra och vad för liv hon vill skapa för sig så dras mina tankar till hennes yngre bror. Han som så tydligt vet exakt vilken riktning han går i. Hur han de senaste två åren har följt sitt hjärta och tagit djärva beslut som varje gång har gett avkastning i att skapa det liv han vill leva. Hur hans hjärta passionerat klappar för att vara en Sveriges fårbönder. Han arbetar idag som konsult på en fårfarm, med det han drömmer om, samtidigt som han målinriktat uppfyller sina delmål på vägen mot det stora målet, är att ha en egen fårfarm. Samtidigt som han älskar det han gör och som han inte vill vara någon annanstans just nu än där, så vet han också från en mer intuitiv plats i honom att han har ingen aning om att detta är för evigt. Han är öppen för den förändringen, den är liksom en naturlighet i hans förhållningssätt att vara i världen.

Jag ler med värme i hjärtat när min närvaro dras tillbaka i rummet och möter min dotters frustration och samtidigt ser min son så tydligt i mitt inre. Dessa två barn av vår tid.

Denna tid som är så föränderlig. Denna samhällstid som kräver något helt annat av våra barn än vad som krävdes av oss. Denna tid där vi som föräldrar ständigt ligger efter på en helt annan nivå än vad våra föräldrar gjorde just på grund av det föränderliga nätverkssamhället som pågår i en snabb hastighet runt omkring oss.

Tar ett djupt andetag och påminner min dotter att hon har det som krävs för att hitta sin plats i detta samhälle. Påminner henne om att ha självtillit och att hon redan besitter de 5 superförmågor som krävs för att hantera nätverkssamhället.

Det bästa rådet jag kan ge dig som förälder och gåvan du kan ge ditt barn är att dagligen träna de 5 superförmågorna, compassion, öppenhet, perspektivtagande, meningsskapande och att vara värderingststyrd vilket gör att du och dina barn kan hantera de snabba svängarna i vårt föränderliga samhälle vi lever i. För att uppnå framgång i vårt samhälle behöver du och dina barn snabbt kunna ställa om i havet av möjligheter och förändringar.

På Skolfamiljens hemsida delar jag oftast en film varje månad som har syfte att utmana och inspirera dig i utforskandet av ditt föräldraskap. Denna månad vill jag bjuda in dig till att lyssna på en podd med Tomas Björkman som ger dig en fördjupning i de 5 superförmågorna. Lyssna