Att navigera i sitt eget liv

Vi har alltid valmöjligheter. Pamela von Sabljar förklarar hur du tar makten över ditt eget liv.

Står framför er. Ni 300 stycken unga människor mellan 11 och 16 år. Ni lyssnar, ni är närvarande och ni är inte där.

Jag ser hur orden jag delar slår an i er på olika sätt beroende på vem ni är.

Frågar mig själv vilka perspektiv som kan vara värdefulla för er i livet ni lever nu och i det liv ni har framför er.

Bestämmer mig för att dela en av de idéer som jag upplevt förändrar människors liv i grunden. Jag pratar med er om valet vi alltid har. Valet som ger oss makten i våra liv. Som tar dig från att vara ett offer för livets omständigheter och vardagliga utmaningar till att bli den som har möjlighet att meningsfullt navigera i livets smärta, motstånd och ansträngning.

För att få den makten behöver du ta ansvar. Precis, du behöver göra ett aktiv val att ta ansvar för alla de resultat du har i ditt liv. Du är den gemensamma nämnaren. Du kan inte alltid välja vad som sker utanför dig fast du kan välja hur du relaterar till det du upplever. Jag säger inte att det alltid är lätt fast jag säger att det går. Och som med de flesta resultat ju mer du tränar desto bättre resultat får du.

Det är den magiska möjligheten för ett liv i välmående som ger resultat att oavsett vad livet än serverar oss, sött, surt, salt eller beskt kan du välja hur du relaterar till det.

Att se motgångar som möjligheter till mer lärande. Att se motstånd som möjlighet att utveckla förmågan acceptans. Att se framgångar som en möjlighet att njuta och vara tacksam för.

Att se utmaningar som en möjlighet att träna förmågan tillit.

Och i alla dessa stunder när du väljer hur du relaterar till det du möter så tillåter du dig att känna de känslor som uppstår i mötet med det söta, sura, salta, beska i stunden de uppstår.
Den avgörande kunskapen för ett välmående är att känslor inte går att tänka bort utan de behöver kännas bort. Samtidigt som du gör valet att inte låta dem kidnappa dig och låta dem bli hela din verklighet. Du känner känslorna och oavsett känsla handlar du i riktning med det som är viktigt för dig.

Sårbarheten låter dig släppa fram känslan i stunden. Ibland kan du behöva ta ett par riktigt djupa andetag för att komma i kontakt med känslan. I nästa stund tar du makten över hur du relaterar till din känsla utifrån dina tankar. För att kunna göra detta behöver vi förstå att vi har tankar och känslor, vi är inte våra tankar och känslor. Med den insikten uppstår det där lilla glappet av observation som gör att vi kan välja vad vi tänker i relation till det vi känner.

Precis som vi kan välja hur vi relaterar till det vi känner och därifrån hur vi agerar utifrån det vi känner. När vi fattat beslutet att vi är villiga att ta ansvar för alla resultat i våra liv flyttas vårt fokus från att vara ett offer för livets omständigheter till att vara aktiva aktörer till de utmaningar vi möter. Det tar inte bort smärtan, motståndet eller ansträngningen men det tar bort lidandet och den onödiga energi vi annars skulle lägga på att skylla på andra, gnälla på saker och tycka synd om oss själva. Vår energi läggs på att söka möjligheter, lösningar och riskanalysera och välja konstruktivt agerande utifrån utmaningen vi upplever.