Erövra engelska med lek och spel

Ett nytt språk – det betyder att träna och nöta, särskilt för den med språksvårigheter. Med tärningar och kortspel kan det bli skojigt istället för tjat och bråk. Text: Anna Fredriksson Illustraion: Linda Karlsson

”Att ha mer än ett språk är att äga ytterligare en själ,” så sa redan Karl den Store, som dog 814. En del av att vara världsmedborgare idag är att i alla fall kunna uttrycka sig lite grann på engelska. Och det tycker logopeden Astrid Frylmark att även barn med svår språkstörning har rätt till.

– Har ett barn inte ens knäckt läskoden på sitt modersmål känns det alldeles omöjligt att göra det på engelska. Kraven i kursplanen är också väldigt höga och betonar både tal och skrift, säger hon.

Hon vill hjälpa barn med olika slags språkstörning att lära sig prata engelska, säga användbara fraser och framförallt inte tappa sugen. Därför har hon tillsammans med en rad andra specialister inom språkinlärning utvecklat olika lekar och spel. Och också översatt sådant som finns framtaget i England.

– Det finns till exempel böcker med bara bilder som är genialt utformade med samtalsförslag till. De är duktiga på det i England. Principen är att återge självförtroendet och glädjen. Det har de här eleverna tappat.
Vi vet att elever med språkstörning behöver höra och jobba med ord många flera gånger. Då ska språkinlärningen innehålla mycket lekar och spel som på ett roligt sätt nöter in ett grundläggande ordförråd. Och hemma kan föräldrar vara en guide och coach till kunskap.
– Guiden ska leda turisten till upplevelsen. Och under träning ska coachen säga; heja heja, inte vara domaren. Lämna kunskapskontrollen till skolan.

Kan vi tänka så. Ja då slipper vi förhoppningsvis en hel del bråk och tjat.
– Jag tycker så synd om elever som ska traggla ordlistor hemma. Även om det är jättenyttigt så är det så tröstlöst, säger Astrid Frylmark.

Roligare då att spela kort, och det fyller dessutom samma funktion av att nöta och träna.
– Då tror ungarna att de är lediga, att det här är belöningen. Och du kan ha hur kul som helst med kortspel och tärningar.

Det finns tärningar med bilder där det enklaste är att bara benämna det som syns på sidan du får upp, sedan kan du slå två och hitta på varför de hör ihop. Varför hör spider ihop med bicycle?
Eller säga meningar och använda lite svårare ord som because.
Ett roligt spel bland många som nöter ljud och bokstavskombinationer tycker Astrid är TRUGS, Teach reading using games.

– Det borde också vara en självklarhet att elever med språkstörning och/eller dyslexi får tillgång till samma verktyg för läsning och skrivning exempelvis talsyntes och stavningsprogram som de har i svenska även när de ska lära sig engelska. Men det ser tyvärr väldigt olika ut i olika skolor, säger Astrid Frylmark.

Läs mer:

spraklek.se

Tips om ny app:
poio.se/
Här går leken gradvis över till att handla mer om inlärning. Allt eftersom barnen klarar nya nivåer i spelet lär de sig mer om sammanhanget mellan bokstäver och ord. Bokstäver och bokstavsljud introduceras i relativt snabb takt, men repeteras upprepade gånger under tiden barnen löser uppdrag för att få till mängdträning. Till skillnad från många andra lära-läsa-spel introduceras bokstäverna alltid som delar av ord.