Skolans jobb med källkritik ger resultat

Pressmeddelande från Surfa Lugnt
Drygt sex av tio lärare i Sverige uppger att de arbetar aktivt med att utveckla elevernas förmåga till källkritik på internet. En ny undersökning visar även att unga är mer kritiska till information på internet än äldre. Att skolans jobb med källkritik ger resultat råder det inget tvivel om, men arbetet i klassrummen måste upprätthållas. Läs mer>>