Ätstörningar kommer inte över en natt – så här kan vi förebygga

Vi kan hjälpa våra barn att må bra och få en bättre självkänsla. Catherine Koff på Frisk&fri tipsar.

Ätstörningar – ett ord som sätter igång många tankar och skapar inre bilder hos oss. Väldigt många föräldrars oro och även verklighet tyvärr. Men vi måste komma ihåg att en ätstörning inte kommer över en natt.
– Ätstörningar kan yttra sig på flera olika sätt och det finns flera olika typer av ätstörningar, berättar Catherine Koff. Men det är ALLTID ett symptom på att något annat är fel. Att det finns något personen inte mår bra av.

Catherine arbetar på Frisk&Fri, en riksförening mot ätstörningar som funnits i över 30 år. De arbetar rådgivande och stödjande för dem som har en ätstörning eller är anhörig, men också förebyggande.
– Det förebyggande arbetet är så enormt viktigt och handlar främst om att vi åker ut till skolor för att träffa eleverna klassvis.

Arbetet i klassen går ut på att prata om självkänsla och självförtroende. Men också om hur vi pratar med varandra på nätet jämfört med när vi ses. Den fjärde punkten är media och hur det påverkar oss. Inte minst med alla retuscherade bilder och skapade skönhetsideal. Eleverna tycker att det är kul. Men ibland blir det jobbigt också.
– En övning handlar om hur vi är mot oss själva. Eleverna får reflektera över hur de skulle vara och vad de skulle säga till en kompis i olika situationer och jämföra det med hur de skulle vara mot sig själva i samma situation. Insikten om att man ofta är väldigt hård och elak mot sig själv är jobbig, men otroligt viktig.

Cathrine och hennes kollegor pratar aldrig om ätstörningar eftersom det kan ha en triggande effekt.
– Vi berättar bara att det är en del av vår verksamhet. På så sätt öppnar vi en dörr till den som känner att den kan behöva hjälp och stöd med det.
Och det fungerar. En del kan komma fram och fråga efteråt medan andra andvänder sig av den öppna chatten med sina frågor och funderingar.

Att unga mår dåligt är ett samhällsproblem. Det betyder att vuxenvärlden måste ta det på allvar. Vi måste själva vara bra förebilder och ha ett hälsosamt ledarskap. Vi kan inte hacka på oss själva, sucka över vår vikt eller pressa oss själva över gränserna i jobbet och samtidigt säga till våra barn att de ska vara nöjda med sig själva som de är.
– Det är inte lätt men det går att förändra. Det bästa resultatet når vi när vi får möjlighet att ta ett helhetsgrepp. Det kan vi göra när skolorna kombinerar vårt besök i klassrummen med en föreläsning för skolans personal och alla föräldrar. Det blir så många aha-upplevelser hos de vuxna. För det handlar om hur små enkla saker gör skillnad. Det är så häftigt!

TIPS:
Prata om självkänsla. Var öppen med saker som du själv våndas över och hur du tacklar det.
Var uppmärksam på hur ditt barn mår. Fråga och prata.
Ätstörningar ter sig olika. Men gemensamt är att barnet mår dåligt av något annat och börjar äta väldigt lite eller väldigt mycket.
Ju snabbare du vågar se det, desto snabbare går det att komma till rätta med.
Påpeka inte vad ditt barn äter eller väger. Fokusera på beteendet istället.
Ta hjälp! Det finns hjälp och stöd även för anhöriga. Ta emot den.
På www.friskfri.se kan du läsa mer samt boka workshops och föreläsningar!