Beställ affischen Gränskompetens helt gratis till din idrottsförening!

Smarta tips hur du kan lyssna-stötta och slå larm vid misstänkt utsatthet inom idrottsvärlden. Idrottsföreningar har stor möjlighet att arbeta förebyggande mot barn och ungas utsatthet på nätet. Snälla, använd den möjligheten. Mått cirka 32×45 cm. beställ gratis här: Gränskompens