Ladda ner Sveriges första app mot rasism – Reality Check!

Appen Reality check är ett upplevelsebaserat spel utvecklat för att utmana fördomar och normer. Spelaren får följa en karaktär under fem dagar och dela dennes upplevelser av vardagsrasism. Appen finns kostnadsfritt på App Store och Google Play, och lärarhandledningen laddar du ner här.

Innehållet är baserat på intervjuer med ungdomar i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt Centrum och Anna-Lindh stiftelsens svenska nätverk, med stöd från Arvsfonden och MUCF.

Coachande föräldraskap: Konsten att gå bredvid, men ge makten till barnet

Om ditt barn beter sig på ett sätt som är negativt är det lätt att bara sikta in sig på att få bort beteendet. Men Petra Krantz Lindgren vill hjälpa föräldrar att förstå vilka behov, och känslor, som ligger bakom.

Text: Anna Fredriksson Illustration: Linda Karslsson Läs mer>>