Trådlösa mikrofoner och mottagare som gör det lättare att fokusera på den som talar

För barn och vuxna som har koncentrationssvårigheter eller problem med att ta in auditiv information är det en stor utmaning att vistas i miljöer med omväxlande ljud och annat som distraherar. Ett enkelt teknikstöd kan göra stor skillnad.

ESS-gymnasiet satsar på interaktiv, kommunikativ teknik
ESS-gymnasiet i Stockholm är unik i sitt slag. Den har en specialpedagogisk profil vilket bland annat innebär att undervisningen och lärmiljön är anpassad och utrustad för att möta elevers olika behov.
Lärmiljön på skolan är genomtänkt och digital i stora delar, ljudet är dämpat, ljuset utbytt till dagsljus. Varje elev har dessutom tillgång till ett eget exemplar av Comfort Focus.

Läs mer