”Vi behöver mod”

Larmrapporter om den hotade miljön och klimatet påverkar barn och unga både fysiskt och psykiskt. Klimatoroliga barn kan känna känslor av hopplöshet, maktlöshet och ångest. Så hur kan vuxna bäst prata med barn om klimatet? Den frågan besvarar författaren och klimatkommunikatören Frida Berry Eklund i sin bok “Så pratar du med barn om klimatet”.

TEXT: Rafaela Stålbalk Klose
Läs mer>>