9 tips för att stötta din tonåring

Tonårstiden är en frigörelseprocess. Ofta är det en tuff tid i livet och väldigt förvirrande. Skolfamiljen har samlat tips på hur vi kan underlätta för våra tonåringar.

  • Det är viktigt att tänka så att regler och gränssättningar är till för att vägleda tonåringen och inte för att bestraffa.
  • Bekräfta tonåringens känslor. Kommer tonåringen hem och är förbannad på alla andra och tycker livet är skit och lärarna dumma i huvudet så kan vi försöka säga, ”oj, vad jobbigt för dig att du känner så, ska vi sätta oss en stund om du vill prata” istället för att säga nåt i stil med ”sluta prata sådär, det är klart att alla inte är dumma i huvudet…” Det vi gör då är att tala om att det är fel att känna så. Och det vill ju inte.
  • Det är viktigt att prata om vad som är okej och inte men gör det vid rätt tillfälle i lugn och ro.
  • Det finns inga rätt eller fel men det kan underlätta att veta vad som är normala tonårsbeteenden och också att försöka sträva efter att se saker från flera olika håll. Tänk ”både och” istället för ”antingen eller”.
  • Prata med människor runt omkring dig med erfarenhet av tonåringar så kommer du långt när det gäller att se vad som är inom ramen för normalt. När du vet att det är normalt minskar oron och det är lättare att bemöta tonåringen på ett bra och lugnt sätt.
  • Det finns mycket bra på nätet men också mycket negativt. Ungdomar med ätstörningar och andra självskadebeteenden hittar grupper för att vidmakthålla sina problem. Ha koll på vad de gör på nätet. Tjatigt men viktigt!
  • Att träna på att vara här och nu och är viktigt. Det gör att vi får lättare att fokusera vår uppmärksamhet och mindre lätt att dras med av jobbiga tankar och känslor.
  • Lyssna på ditt barn. Gör inte andra saker samtidigt.
  • Låt inte ett ”nej” vara ett automatiskt svar på det du ogillar. Fråga nyfiket och resonera tillsammans. Kanske blir det ett nej ändå men då har du lyssnat respektfullt och resonerat fram ett svar vilket kanske gör att din tonåring förstår varför det blir ett nej.