Om oss

Tidningen Skolfamiljen har funnits sedan 2013 och ges ut av Morsans förlag AB som ägs av Petra Sundqvist.

Vi som arbetar med Skolfamiljen har en lång erfarenhet av tidningsproduktion men också av föräldraskap och att göra det bästa möjliga av barnens skoltid. Skolfamiljen är en partipolitiskt obunden tidning. Däremot är den inte opolitisk. Vi som arbetar med tidningen står för allas lika värde oavsett etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, religionstillhörighet och funktionsförmåga. Definitionen av familj är individuell och ska så få vara. Syftet med tidningen är att göra livet något enklare för skolfamiljer genom information och intressanta artiklar kring sådant som berör föräldrar som har barn i grundskolan. Men också att lyfta goda exempel från skolan.

Frågor och funderingar upphör inte för att barnet har blivit lite äldre men det blir svårare att få svar. Det ändrar vi på genom att göra en föräldratidning för dig!

För redaktionella frågor och övriga samarbeten kontakta:
Petra Sundqvist
Telefon: 070-4947588
E-post: petra@skolfamiljen.se

För annonsering kontakta:

Carina Carlsson, annons@skolfamiljen.se