Hon tar kampen för barnen

Rätten att få vara sig själv är ingen självklarhet. Camilla Gisslow ägnar sitt yrkesliv åt att bidra till kampen med fokus på barn som växer upp inom HBTQ-spektrumet. Hon efterlyser mer kunskap till alla som står bredvid.

Text Kristian M Ek Foto Privat

Camilla Gisslow, utbildare och författare är tydlig med att hon kommer att kämpa resten av sitt liv för att ge vartenda barn som föds rätten att få vara sig själv och växa upp som sig själv.
– De jag framförallt talar om är de barn som växer upp inom HBTQ- spektrumet eftersom vi lever i en värld som är så cis och heteronormativ. För att barnen ska få rätt till sitt eget liv måste vi vuxna förstå bredden av vad ett liv är.

Camilla är själv förälder till ett barn med transerfarenhet och hennes senaste 14 år har yrkeslivet präglats av det som startade med att hennes eget barn kom ut som liten. Camilla berättar hur de först var på samma plan. Det var viktigt för hennes barn att få uttrycka vem han var. Det var han själv som bad Camilla att skriva en bok om hans liv då han såg hur viktigt det var att vara en förebild eftersom det inte fanns någon annan.

Nu vill Camillas barn inte synas längre eftersom det finns andra som kan göra det även om han fortfarande tycker att det hon gör är ett viktigt arbete. Det tar Camilla hänsyn till och hon stämmer av med jämna mellanrum med vad hon får säga och vilka bilder som hon får visa när hon föreläser och utbildar.

Att stå bredvid
Camilla Gisslow är också en av de föräldrar som Emil Åkerö intervjuat i sin aktuella bok ”Till dig som ser på”. En jätteviktig bok anser hon själv och påpekar att det har gjorts många böcker där transpersoner själva berättat om sin resa, men inte någon som vänder sig till de som står just vid sidan om. Där har hon sett ett stort behov under de år som hon arbetat som utbildare inom området.
– Kanske skulle den här boken ges till alla som är nära barn. Kanske borde den ges till alla nyblivna föräldrar vid första mötet vid BVC mottagningen för att ha kunskapen med sig i sina värderingar.

Camilla ser mest fördelar med att boken innefattar hela hbtq perspektivet eftersom oavsett om det handlar om identitet eller sexualitet kan en känna igen sig i rädslan att komma ut, rädslan för att inte kunna vara sig själv och rädslan för att inte bli accepterad.
– Fördelarna är att vi alla är lika fastän vi är olika, vi kan känna igen oss i varandras olika resor.

Boken ger en grund med basfakta och verktyg för att förstå barnet men också för föräldern att kunna känna igen sina känslor och inte vara rädd för dem. Den kan sedan kompletteras med fördjupande kunskap i de olika delarna inom HBTQ spektrumet. Därför behövs fler böcker i ämnet med olika fokus och inriktningar anser Camilla.
– Även fast föräldrar och närstående reagerar olika är det vanligt att gå igenom ett spektrum av reaktioner och att det går i vågor. Att se sitt barn lida och inte kunna ta bort lidandet bygger stor frustration. Är vi snälla mot oss själva är det bra för våra barn. Skäms vi över våra känslor och känner skuld över dem går det ut över barnet. Det viktigaste är att barnet ska kunna må bra och känna den bästa stöttningen.

Boken Till dig som ser på är viktig och angelägen. Långt ifrån alla barn kommer att hamna inom HBTQ spektrumet, men alla kommer att möta någon som gör det.