Skolfamiljen tipsar

Vi på Skolfamiljen önskar er alla en bra skolstartsvecka. För cirka 125 000 barn är det den första skolstarten och många vuxna ställs också inför nya saker. Till exempel dyker det här med klasskassaofta upp.

Fenomenet klasskassa är inte helt okomplicerat även om det som sagt är väldigt vanligt och det finns några saker som kan vara bra att fundera över i samband med terminsstart.
>> Kommer initiativet från barnen själva eller är det en vuxenidé?
>> Ska klasskassan finnas för en gemensam aktivitet längre fram? Då kanske det finns en poäng med att barnen själva genom olika aktiviteter får ihop det till den också.
>> Det är alltid någon som gör det mesta och några som inte gör någonting. Bli inte irriterad! Tänk att det kan finnas anledning till det och utgå inte från att det är lathet. Det viktiga är att barnet inte drabbas och ställs utanför slutmålet.
>> Även om tanken är att klassen, genom gemensamma ansträngningar ska tjäna ihop pengar och göra något tillsammans, är god kan det bli väldigt fel. För de elever som har en utsatt position i klassen kan det vara fruktansvärt. Och hur blir det på en eventuell skolresa med en hel klass? Värt att fundera över.
>> Majblomman lyfter ofta problemet med att klasskassa kan bli ett bekymmer för de familjer som är ekonomiskt utsatta. Tänk på att den som inte har råd knappast säger det på ett föräldramöte. Det är lättare för den som har pengar att säga stopp.