Nobelmuseet sprider kunskap om aktuell forskning till lärare

Nobelmuseet arrangerar under året ett antal lärarkvällar med aktuella naturvetenskapliga forskningsområden som tema. Under kvällarna möts forskare och lärare för föreläsningar och samtal om de senaste forskningsrönen. Det första tillfället hålls i Umeå den 10 april och handlar om genteknik.

Syftet med kvällarna är att lärarna ska få ta del av aktuell forskning inom de naturvetenskapliga områdena. Forskare kommer att delta och berätta om sina områden och aktuella samhällsfrågor. Lärarna kommer att få möjlighet till diskussioner, ställa frågor och förhoppningsvis få svar. Lärarkvällarna vänder sig till lärare inom naturvetenskap, biologi och kemi men även andra ämneslärare är välkomna.

I Umeå den 10 april kommer bland annat Stefan Jansson, professor i genteknik och växtfysiologi vid Umeå universitet och Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, att delta. Under det kommande året arrangeras fler lärarkvällar på olika orter runt om i Sverige.

– Forskarhjälpen och Nobelmuseet vill tillsammans stimulera och inspirera Sveriges lärare och i förlängningen också eleverna. Tanken är att lärarna under kvällarna ska få svar på de frågor de har och därigenom kunna fördjupa sin undervisning, säger Andreas Lündin projektledare och ansvarig för Nobelmuseets lärarkväll.

För ytterligare allmän information kontakta:
Andreas Lündin, Projektledare, forskarhjalpen@nobelmuseum.se, 08-534 818 32, 070-34 35 010.
Anna Johanna Lindqvist Forsberg, Projektledare Forskarhjälpen, forskarhjalpen@nobelmuseum.se, 08-534 818 41, 0706-18 63 44.

Om Forskarhjälpen och Nobelmuseet
Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet i samarbete med olika universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. Nobelmuseet har uppdraget att långsiktigt värna Nobelprisets ställning genom museet, pedagogisk verksamhet, och forskning med koppling till Nobelpriset. För mer information besök www.forskarhjalpen.se