Stunder av lugn och ro

Rörelse är viktigt – men också stillhet, särskilt i skolans värld som är så full av intryck. På Utsäljeskolan finns tid avsatt för lugn och ro. Text: Anna Fredriksson Illustration: Linda Karlsson

– Vet du hur man känner igen sexåringar? De går inte – de studsar fram!
Rektor Kicki Holmgren-Larsson skrattar. Där vi sitter i matsalen
på Utsäljeskolan i Huddinge kommun i södra Storstockholm, blir det väldigt uppenbart att hon har rätt. Sexåringarna är väldigt rörliga, inte stökiga, men de rör sig lätt och snabbt.

Efter lunchen ska några av dem, Hundarna, ha det som kallas Drömmen om det goda. De har fått vänta en stund och börjar så smått tröttna på att stå fint på led för att gå in i pingisrummet. Men nu är det dags. Att det är ett kalt och ganska ogästvänligt rum märker man inte. Mattor är utlagda på golvet och en ljusslinga lyser upp varje plats. Det är mörkt och mysigt. Barnen delar upp sig två och två vid varje matta och under Marianne Kinnunens ledning ger de varandra fotmassage.

Ett barn i varje par står upp och är träd. När trädet får vatten från kompisens fingertoppar på fötterna växer grenarna ut. Hela trädet växer.

Det varar bara tio minuter. Sedan ropas barnen upp ett och ett och berättar för Marianne på vägen ut hur de upplevde stunden.

– De ska kunna säga om det var något som inte kändes bra, förklarar Marianne.

Nedvarvning
Stunden av lugn och ro ska bara vara kort. Med de äldre barnen som längst en kvart. Det är alldeles tillräckligt för att gå ner i varv.

– Vi har testat på personalmöte att bara sitta tysta och stilla de första minuterna. En del tycker det är obehagligt, de fipplar med mobilen och kan inte slappna av, säger rektor Kicki Holmgren-Larsson.

Barnen har kanske lättare att vara här och nu?

– Om vi ger de rätta förutsättningarna, säger Marianne Kinnunen.

Hon är en av tolv från skolan som gått utbildning i Drömmen om det goda. Initiativet att Utsäljeskolan skulle vara med togs av en specialpedagog. Alla här understryker hur viktigt det är att få lugn och ro i skolan. En dag är så full av ljud, synintryck och samspel med många andra.

– Det handlar om deras hela liv, de är uppkopplade, de har aktiviteter, det är ett högt tempo för många barn, säger Gunilla Holmqvist, som är skolsköterska.

Drömmen om det goda bygger på stillhetstid och medveten närvaro. Att fokusera på här och nu och lära sig att rikta uppmärksamheten inåt. Det kan vara hjälpsamt för att snabbt få ner sin egen nivå av ilska eller stress. Att kunna lugna sig själv är bra, både när man blir provocerad och när man ska göra något svårt – som ett prov. Annars kan stressen ta ner våra kognitiva förmågor. Det här är bra färdigheter att ta med sig genom hela livet.

I Drömmen om det goda ingår fyra delar: stillhet, reflektion, rörelse och
beröring.

Beröring
Kicki Holmgren-Larsson berättar att det vid gårdagens möte med föräldrar var någon som tog upp Rädda barnens handbok Stopp min kropp, och frågade hur det passar i relation till momenten med beröring.

– All beröring är självklart frivillig, det finns barn som inte gillar det. Vi uppmuntrar dem att säga om de inte tycker om det. Men vi vill gärna att det ska vara ett medvetet val, att man har provat. Vi måste ha förståelse, allt ska vara respektfullt. Men de flesta tycker jättemycket om det, säger Marianne Kinnunen.

När två pojkar ska byta plats på mattan under trädmassagen krockar de och den ena slår sig så att han börjar gråta. Han lugnar dock ner sig snabbt, och stunden störs inte, något som Marianne Kinnunen är mycket nöjd med efteråt.
– Det gick mycket bra, han utagerade inte, det måste jag komma ihåg att uppmärksamma positivt mera senare. Vi vill att det ska gå bra. Att de ska lyckas med det de gör. Tillsägelser ska vi inte syssla med de här tio minuterna. Det passar mig eftersom jag vill att vi ska ta bort det helt i skolan, vi måste hitta andra sätt att få eleverna att göra som vi vill, säger hon.

Utsäljeskolans tanke är att börja med stunder av stillhet för de yngre barnen.

– Då växer det in i skolan. På mellanstadiet gör vi punktinsatser. Vi ska prova att ha stillhetstid i klassrummet. Då har vi filtar också, utöver mattorna, det kan bli en trygghet, säger Marianne.

I den ena 6:an går det väldigt bra, i den andra blir det inte samma resultat.
–Det kan handla om hur man skapar trygghet i gruppen. Vi gör insatser som är gruppstärkande, säger Kicki Holmgren-Larsson.

Märker ni något resultat bland 6-åringarna?

–De frågar efter de här stunderna. Det är ett gott betyg. De behöver nog bli äldre för att svara. Men det här är forskningsbaserat så det är bara att köra på. Eleverna behöver avbrott, både rörelse och stillhet. Den tiden får vi igen i effektiv inlärning, säger Kicki Holmgren-Larsson.

Läs mer:
Drömmen om det goda
Appen som hör till:
Mitt lugn