Så ser andra vad det är du säger

Det är inte bara det vi säger med ord som förmedlar ett budskap. Det vi säger med kroppen har också stor betydelse – på flera plan.

Gabriella Lockwall är expert på ordlös kommunikation. Alltså allt det där vi kommunicerar ut med gester, kroppsspråk, talteknik, ansiktsuttryck och hur vi rör oss.
– Det ickeverbala, ordlösa språket är svårt. Jag ser att många barn får, och har fått, felaktiga råd och det kan ställa till problem för livet.

Samtidigt är Gabriella ödmjuk inför ämnet.
– Vi vet det vi vet idag tack vare forskning. Det kan alltså ändras. Men framförallt så är detta med ordlös kommunikation inte ett område där du kan gå in och säga: Gör så här! För vi är också olika som personer och består av olika ickeverbala beståndsdelar.

I Gabriella Lockwalls ”Inte en kroppsspråksbok” blir just det tydligt. I boken lyfter hon fram en rad olika individer och beskriver hur hon genom att utgå från individens ickeverbala behov kan lyfta fram just den personens bästa jag. I boken lyfter hon personer med olika rädslor men också hur ett röstläge eller hållning kan ge oönskade signaler. Det kan till exempel vara en talare som är fantastisk men som har ett rörelsemönster som gör att de som lyssnar har ett större fokus på rörelserna än på det hen säger. Det kan vara ett röstläge som signalerar osäkerhet eller i alla fall ger bristande styrka och kraft till budskapet.

Ett av bokens exempel handlar om Gabriella själv. Hur hon på gymnasiet helt tappade en redovisning på grund av rädsla.
– Jag tror inte jag hade kunnat hjälpa andra på ett bra sätt om jag inte haft min egen talrädsla att utmanas och ta lärdom av.

Precis som röstläge och hållning kan signalera osäkerhet kan dessa saker såklart signalera det motsatta. Det är sådana saker som Gabriella går in och tittar på.
– Det gäller att hitta ett röstläge som är förankrat i just dig. Då upplevs du generellt som mer seriös och trovärdig. Att stå stadigt och sträcka på dig signalerar också säkerhet.

Men den viktiga grunden i allt är det vi naturligt alltid har med oss – andningen!
– Andningen är det viktigaste vi kan ge våra barn i det här sammanhanget. Andningen är det enda sättet du kan hantera nervositet på. Andningen går rakt in i talet. Andas du inte rätt kommer rösten inte bära, du blir andfådd kanske röd i ansiktet och allt detta stressar dig ännu mer.

Gabriella berättar att hon träffat personer som pratar på inandning och inte vet om det själva.
– De blir lyriska när de känner skillnaden som uppstår genom att göra tvärtom.
Många Gabriella möter har rädslor med sig från skoltiden. Hon tror att det är viktigt att inte tvinga barn att tala inför klassen utan att det är bättre att låta det komma stegvis.

Och att jobba i små grupper i början. Men också att ge dem verktyg.
– Jobba med att barnen får läsa högt och att de då också får öva på att betona viktiga ord, höja rösten på vissa ställen, läsa snabbt och långsamt och träna på att ta pauser. Träna andningen och på att prata på utandning. Det kan vi öva genom att till exempel hålla en ton länge. Kroppshållningen är en förutsättning för att andningen ska funka. Sänk axlar, sträck på dig och ut med bröstet.

Vi kan också ge barnen pondusverktyg. Det handlar om statusbegrepp som visar hur vi människor positionerar oss mot varandra. Det är till exempel det här som gör att vi väjer när vi möter någon. Om vi hamnar i någon slags dans med en person så beror det på att vi har samma status just då. För status varierar för alla beroende på situation. När det gäller att tala inför andra finns det en poäng med att sträva mot det som betecknas som ”Äkta högstatus”. Hos en sådan finns ingen prestige, de är trygga och har ofta humor. När de pratar har de en förankrad röst, bra intonering och lagom tempo. De utstrålar också en säkerhet genom ögonkontakt och hållning.
– Många av de här sakerna går att öva på och det genererar en trygghet i oss själva. Hållningen och andningen är oerhört viktiga nycklar.


Gabriella är övertygad om att alla människor är unika och behöver genomtänkt personlig feedback och tydliga verktyg för att utvecklas. Det behövs inte en kroppsspråksbok till med allmänna råd – eftersom vi är mer komplexa än så när vi kommunicerar. IDUS Förlag

Gabriella Lockwall, författare. Fotograf Johanna Henriksson. Fotografens namn ska alltid anges vid alla former av publicering. www.johannahenriksson.com

FOTO: Johanna Henriksson

VARNING
Se upp med det ickeverbala utanförskapet och ickeverbala härskartekniker.
Vilka sitter alltid längs ut på kanten? Ändra om!
Hur ser det ut med grupperingar på rasten? Har gänget som samlats ryggen vänd mot någon? Gå in och öppna upp gruppen.