Hon vill sprida kunskap om Abakus

Ökat självförtroende i matematik och mer sifferglädje är några av de effekter Roula Mhana ser hos barn som börjar räkna med abakus. Nu vill hon utbilda lärare så att fler barn får en bra grund i matematik.
FOTO: Sofia Carpevi

Imponerade hänger vi över Roula Mhanas mobiltelefon och tittar på ett videoklipp när hennes ena dotter utför avancerad huvudräkning.
– Mina barn, nu 8 och 6 år, har lärt sig, inte bara att räkna utan också att förstå matematikens grunder, genom att använda abakus, en typ av räkneram.
Roula, som är ingenjör, har alltid älskat matematik. Hon arbetade som föreläsare på ett universitet i Dubai innan hon flyttade till Sverige, där är abakus stort.
– I Dubai finns det 25 abakuscenter för barn. Det är inget unikt för Dubai. Abakus används i många länder och det anordnas en rad tävlingar, även VM. När vi flyttade till Sverige 2015 förvånades jag över att abakus inte användes i någon större utsträckning och jag började utbilda mig för att kunna lära ut om abakus.

Det som Roula menar gör abakus unikt är att barnet arbetar med, vad vi brukar kalla, ”båda hjärnhalvorna”. Barnet utvecklar inte bara matematiskt tänkande utan också de delar av hjärnan som har mer visuella funktioner.
– Som du såg på videon så kunde min äldsta dotter räkna utan abakusen. Hon ”ser” ramen och kulorna framför sig och rör fingrarna som om hon flyttar kulorna. Steg 1 är att använda abakusen och steg 2 att räkna utan att behöva den fysiskt. Det är att gå från konkret till abstrakt. Det visuella har vi användning för i många olika sammanhang. Inte minst vid annan inlärning.

Och ja, det ser helt otroligt ut när vi ser denna 8-åring få muntliga uppgifter och komma med snabba svar efter att ha ”flyttat kulorna” framför sig med finger och ögon. Roula påpekar att det inte beror på att hennes barn är särskilt smarta utan att det handlar om att dom har fått en teknik. Det som gör abakusen så bra utifrån ett matematiskt perspektiv är att barnen får en grundläggande taluppfattning och en förståelse för hur de olika räknesätten hänger ihop.
– När du lärt dig att räkna med abakusen kan du ganska snabbt göra avancerade uträkningar då stärks självförtroendet, vilket är viktigt för att barnet ska vara motiverat till att utmanas och utvecklas. I Sverige finns en utmaning med just det låga självförtroendet i ämnet, inte minst hos flickor. Jag ser också att de barn som lär sig abakus inte behöver hjälp med läxorna hemma.

Kolla här

Forskning visar att elever med svårigheter i matematik ofta har svårt med det som kallas subitisering, alltså förmågan att omedelbart, utan att räkna, identifiera ett antal i en liten mängd. Som att det står fem koppar på bordet. Det här är en av de förmågor som abakus övar upp och som anses vara en viktig komponent i elevernas utveckling av taluppfattning. En annan viktig del som är att kunna dela upp de tio första naturliga heltalen i två delar.
– Abakusen bygger på ett system med underkulor och överkulor. Underkulor som är värda 1 och överkulor som är värda 5 på respektive platsvärde.

Talen läggs som ett handgrepp och lagras därför också i det taktila minnet, som ett ackord på ett musikinstrument. Här visar forskning hur arbete med det starka femtalet ger förutsättningar för goda räknestrategier på högre nivåer. Och det är aldrig för sent att börja med abakus. Även som vuxen, om du har dålig grund, kan du lära dig för att få en bra mattegrund. En elev på högstadiet som saknar grundläggande förståelse kan bli hjälpt av att få lära om med abakus. Annars brukar det vara lämpligt att börja med abakus när barnet är runt 4 år. Det finns olika typer av räkneramar men den som oftast används internationellt, menar Roula, är den som har en kula ovanför bommen och fyra kulor nedanför.
– Min plan nu är att börja utbilda lärare i abakus så att de i sin tur kan lära barnen och komma igång att arbeta på det här sättet. Jag vill också få igång olika tävlingar i Sverige. Mellan skolor men också mellan städer.

Roula Mhana håller på att starta upp verksamhet för att utbilda lärare. Just nu har hon cirka 20 barn som hon undervisar privat, på föräldrars initiativ. Tills hemsidan är klar når du Ruola på roula_mhana(at)yahoo.com eller på 072 004 08 22

Abakus kan:
– öka barns självförtroende i matematik
– ge en grund för taluppfattning
– bidra till annat lärande
– bidra till visuell förmåga
– bidra till ökat fokus