I naturen blir annat möjligt

Trots nationella friluftsmål har friluftsliv och utevistelse i skolan inte en stark ställning i realiteten. Genom att utbilda fritidshemmens personal i friluftsliv kan trenden vända.
Text Petra Sundqvist Illustration Linda Karlsson

Intresset för friluftsliv ökade rejält under 2020, något som märkts inte minst hos Friluftsfrämjandet. Men det är inte bara antalet medlemmar som ökat utan allt fler skolor har också efterlyst tips och kunskap för att bedriva mer verksamhet utomhus.
— Vi har arbetat med utomhuspedagogik sedan 50-talet och riktat oss mot skola och förskola sedan 80-talet. berättar Lina Lagström, på Friluftsfrämjandet.
Lina är projektledare för Skogshjältarna som startade 2015 med syftet att göra det enkelt att ge kvalitetssäkrad undervisning i naturen. Projektet riktar sig till de pedagoger som arbetar med barn i de lägre årskurserna men nu har Friluftsfrämjandet börjat sikta även mot de lite äldre barnen.
— Vi var i kontakt med Vallentuna kommun för att höra om intresset fanns att utbilda personal för barn i årskurs 4-5 i en skola. Svaret blev; vi har en hel kommun, berättar Lina och skrattar. En otroligt härlig inställning och för oss innebar det något helt nytt då uppdraget handlade om att utbilda personal på fritidshemmen.

Skapa trygghet
Alla bjöds in till utbildningen som var upplagd som ett “flippat klassrum” med teori på nätet, som kunde göras den tid som passade deltagaren, samt två halvdagar med praktik där deltagarna fick lära sig allt från att tälja och göra upp eld till att bygga vindskydd och andra friluftstekniker.
— Grundtanken har varit att skapa trygghet genom att visa att det inte behöver vara svårt och att det finns många olika sätt att upptäcka naturen. En grupp pedagoger fungerar som ambassadörer och det är de som kommer att se till att kunskapen lever vidare när ny personal börjar.

Lina berättar att det finns utmaningar på fritids som inte finns i en skolklass men också fördelar.
— Det är ofta så att det är ett större antal barn per vuxen inom fritidshemmen jämfört med en klass i skolan. Därför är det extra viktigt att börja enkelt och förmedla en trygghet till pedagogerna, som de i sin tur för över på eleverna. Fördelen är att det inte är schemalagd tid som i övrig skolverksamhet. Och visst kan det vara en utmaning att barn går hem lite olika tider men det är sådant som brukar kunna lösas.

I arbetet med Vallentuna kommun finns också fördelen att alla skolor ligger nära ett naturområde, då 90 procent av Vallentuna kommun består av skog.
— Det underlättar så klart men ur ett barns perspektiv så kan det räcka med en park eller ett annat grönområde. En pedagog med nyfikenhet och rätt inställning kan göra även det till en fin upplevelse med lite tips och idéer från oss.

Alternativ till idrott
Vi vet att barn som får vara i naturen också lär sig att värna om den och att det finns många positiva effekter på både hälsa och inlärning.
– Ja, det finns så mycket att hämta från friluftslivet. Inte minst kan det vara ett alternativ till idrotten som ofta är tävlingsinriktad och inte alls passar för alla. Det viktigaste av allt är kanske att naturen inte tillrättalagd. Om vi tittar på som exempel kan vi se att det byggs in väldigt många värderingar i dem genom färg och form. Titta på barn som leker i naturen. Ålder och kön suddas ut därför att det blir enklare att leka tillsammans. Barn som har det tufft i klassrummet blommar ut och den ojämna terrängen gynnar barns motoriska utveckling.

Undersökningar visar att friluftsliv och utevistelse i skolan inte har en stark ställning i realiteten trots att det finns nationella friluftsmål. I uppföljningen av de målen 2019 visade sig dessutom utvecklingen vara negativ nationellt sett. Kanske kan det ske en förändring nu. Bara det att Vallentuna kommun satsat på att ge pedagogerna kunskap kommer att påverka cirka 2 000 barn varje år.
– Det är mäktigt! Tänk om fler kommuner vill haka på, så att alla barn kan få den här möjligheten.

Ruta:
I Friluftsfrämjandets specialgjorda friluftsutbildning till fritidshemmen ingår utomhuspedagogik, ledarskap, barnkonventionen, utrustning och säkerhet, allemansrätt, naturlära, naturupplevelser och friluftsteknik. Syftet är att ge pedagoger verktyg till ökat friluftsliv med de barngrupper de jobbar med.