Technoference: Nytt år, bättre vanor när det gäller föräldrars skärmtid

Det pratas mycket om barns skärmtid och om hur det påverkar deras utveckling. Men hur ser det egentligen ut med föräldrars skärmtid? Hur påverkar den barnen?
Text: Rafaela Stålbalk Klose

“Technoference” är ett engelskt begrepp som socialvetare använder för att beskriva när digitala media avbryter eller stör mänsklig kommunikation. Till exempel interaktionen mellan par eller mellan föräldrar och barn. Technoference kan orsaka splittrad uppmärksamhet som, bland annat, kan leda till att utbytet av tankar mellan barn och föräldrar minskar. Eller att föräldrars svar på barns frågor fördröjs eller uteblir. Detta innebär att barns utveckling kan hämmas och att de kan anamma negativa beteenden.

Anett Sundqvist, som är biträdande professor för psykologprogrammet vid Linköpings Universitet, har tittat på hur fenomenet technoference påverkar typiskt utvecklade barn i åldrarna 9 månader till 2 år samt 4-5 årsåldern.

Resultatet var främst att barn som utsatts för technoference utvecklade sämre tal och språk. Barnen var också mer benägna att bli gnälliga, frustrerade och få fler vredesutbrott.

– Barnen måste konkurrera med föräldrarnas mobilanvändande för att få uppmärksamhet. Och det gör de helt enkelt genom att höras mer, förklarar Anett Sundqvist.

Det turtagande samspelet mellan förälder och barn – det som handlar om att ibland är det min tur och ibland är det din tur – är det viktigaste för utvecklingen av språket och förståelsen. Om man inte har lika mycket av det blir både språkutvecklingen och inlevelseförmågan lidande.

– Vi kanske tror att vi är bra på vår simultankapacitet och hålla på med mobilen samtidigt som vi leker med vårt barn. Men det är vi inte, säger Anett Sundqvist.

– Vi har sett i våra studier att de föräldrar som tror sig vara bra på att multitaska, är de som har barn med en negativ påverkan på språket.

I och med att svenskar alltmer blir ett digitaliserat folk, är det stor sannolikhet att fenomenet technoference drabbar fler. Enligt Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet, har svenskar i genomsnitt 1,2 surfplattor i sina hushåll och i 62 procent av hushållen finns smartphones och surfplattor.

Enligt Anett Sundqvist är det det solitära användandet av digitala media samt att man inte stannar upp för att knyta an det man gör till barnens vardag som är det som orsakar skada.

– Visst behöver man ibland gå in på sin mobil medan man är med sina barn för att kolla vädret eller meddela någon om att man är sen. Ett tips är att man använder mobilen högljutt och förklarar vad man gör på sin mobiltelefon, föreslår Anett Sundqvist.

“Nu ska jag bara snabbt gå in här och boka en tvättid, så att vi kan tvätta sedan” eller
”titta mormor har skickat ett foto, ser du vad det är?”

– Om du tycker att det blir väldigt tjatigt att hela tiden förklara vad du gör på telefonen, då kanske det är tecken på att du ska använda mobilen lite mindre, säger hon.

Vad som är rimligt skärmtid är upp till var och en förälder att avgöra. På vissa enheter kan man se rapporter i realtid över mycket tid man lägger på digital media, och ställa in begränsningar för det man önskar att hantera.
Forskaren Brandon T. McDaniel studerar familjerelationer vid Illinois State University. Han har forskat kring technoference och ger dessa tips på hur föräldrar kan anamma bättre vanor när det gäller skärmtid medan de umgås med sina barn:

1. Titta bort från skärmen när du pratar med ditt barn för att visa att det har din fulla uppmärksamhet och att det är viktigare än skärmen.

2. Lämna din telefon i ett annat rum under en bestämd tid.

3. Titta upp från skärmen och låt ditt barn se dina reaktioner och uttryck – speciellt när barnet gör något för att få dig att skratta eller häpnas.

4. Genom att vara uppmärksam kan du undvika att ditt barn skadar sig.

5. Lev i nuet och dela stunden med dina barn.

Vill man veta mer om technoference, kan man lyssna på Anett Sundqvist podd där hon pratar om hur det är att växa upp i en digital värld.

https://www.podbean.com/media/share/pb-5qis3-b4f76c?utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share

https://urskola.se/Produkter/209420-UR-Samtiden-Popularvetenskapliga-veckan-Att-vaxa-upp-i-en-digital-varld