Konsten att förebygga mobbning

Att djur har en positiv inverkan på människor generellt finns det dokumenterat stöd för. Men det behöver inte alltid vara riktiga djur. Barn kan även träna empatisk förmåga genom djurinriktade övningar.

Malin Smystad och Anneli Magnusson, grundarna av Mistelskolan & Förskolan Bäret utanför Västerås, har båda ett förflutet från Ur och skur. Något som präglar hela deras verksamhet. Den stora skolgården rymmer hönshus, en scen, en plats för samling och i övrigt är den en gigantisk lekplats med stubbar, kojor, broar och vatten. Klädkod – oömma kläder helt enkelt.

Malin Smystad tar upp en höna i famnen och klappar den mjukt.

– Min dotter trivdes inte på sin första förskola och då ville jag starta en egen. Samtidigt stod vi också i ett vägskäl att strukturera om vår skolverksamhet så det blev naturligt att bygga ut med en förskola. Nu har vi F-3 här och vi arbetar med små grupper. Tretton barn i varje.

Hur blir det för dem när de börjar årskurs 4, i en stor skola?

– Det är många som undrar men det har visat sig att de barnen som gått här är väldigt trygga i den stora skolan. De har blivit sedda och lyssnade på och verkligen fått utrymme. Att bli sedd utifrån sina förutsättningar lägger en fin grund för att sedan vara trygg i sig själv när en lämnar vår lilla bubbla i skogen.

Hönsen ger ett mervärde på flera olika sätt. Dels får de barn som gått Hönskurs hjälpa till med dem men de blir också naturliga ingångar till samtalsämnen.

– Parning, tuppen som dog, höns som hackar på varandra, en tupp med ett öga … alla de här händelserna kan vi använda som ingångar till sådant som händer och sker med oss människor. Olikheter, mobbning och så vidare.

Empatiarbetet
Även om Mistelskolan & Förskolan Bäret har levande hönor så arbetar de regelbundet med bildmaterialet REDE från Djurskyddet Sverige. REDE står för Respekt Empati Djur Etik och är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla empati. Kärnan i arbetet handlar om empati och om känslor. Sådant som är en viktig grund för ett barns utveckling.

– Empati förebygger mobbning och utanförskap. Det är den empatiska förmågan som lägger grunden, både för hur vi är mot varandra och hur vi beter oss. Det blev uppenbart sist jag hade ett möte med specialpedagogkollegor från andra skolor och vi lyfte våra respektive skolors problem och utmaningar. Det största som hade hänt hos oss var att någon lagt en legobit i toaletten, något som vi tog på allvar och som blev en stor grej att prata om tillsammans med barnen.

REDE-Lektion
Anneli Källman, lärare i förskoleklassen, är på väg med en grupp till en glänta i den intilliggande skogen för att arbeta med just REDE. Dagens tema är Längtan. Kan djur längta är den stora frågan och vad längtar de efter?

– Kommer ni håg vad bokstaven R står för i REDE, frågar Anneli, barnen som satt sig i en ring på marken.
– Respekt, svarar ett av barnen snabbt.
– Ja, och vad innebär det?
– Om man inte vill vara med och leka och säger NEJ så ska dom andra lyssna, förklarar en annan.

E, som i empati förklaras med att känna hur nån annan känner. Och när Anneli kommer till bokstaven D, DJUR, överöser barnen henne med förslag. Det råder inget tvivel om att de inkluderar allt levande.

Den sista bokstaven, som också är ett E står för Etik.
– Det är det krångligaste ordet, tycker någon och gruppen pratar lite om det här med etik innan Anneli läser lite ur en bok om Mamma Mu för att knyta texten till dagens tema om längtan.

– Hur tror ni att det är för djur att längta?

Svaren kommer direkt.
– Lite samma som för oss.
– Kråkan kan ju längta efter ett nytt bo om det gamla har blivit förstört i en storm.
– Jag längtar till corona är över för jag saknar min farmor.

Anneli tar fram en bild på en ko och frågar barnen vad de tror att kon längtar efter. ”Att få komma ut”, föreslår någon och att ”bli mjölkad” svarar ett annat barn.

Reflekterar kring längtan
Anneli delar in barnen parvis och de får ett leksaksdjur att ta hand om utifrån djurets längtan. Det byggs bon, hagar och mjuka sängar men också leksaker och gosedjur.

Nils och Matheo har fått en hjort och de har byggt upp ett hem åt hjorten och lagt ut kottar så den inte ska gå vilse. De sitter och resonerar tillsammans över hur de ska bygga så det ska vara fint och så att hjorten inte får tråkigt. Av lav gör de ett gosedjur.

Saga och Molly har fått en spindel och de har hittat ett fint hål i en stubbe där de byggt ett hem åt spindeln. Av små kvistar har de byggt ett spindelnät och är i full färd med att bygga en kompis åt spindeln. För vem vill inte ha en kompis? Ja det längtade hjorten också efter berättar Nils och Matheo när Anneli samlar gruppen och de tillsammans går runt och tittar och lyssnar på hur varje grupp gjort.
– Men vi hittade inget material att bygga vänner av så vi gjorde leksaker till hjorten istället.

Två andra barn fick en katt och den längtade efter hus och mat och fick både hus, mat och leksaker.
– Det här är ett så bra sätt att prata om olika känslor, förklarar Anneli när vi går vidare för att se hur zebran har fått det. Djuren är en ingång till att prata om svåra, jobbiga saker.

Det är viktigt att barn lär sig att sätta ord på känslor och att de lär sig att läsa av varandra. Genom att barnen lär sig att avläsa och prata om djurens känslor, medvetandegörs hur de själva och andra uttrycker känslor, genom till exempel kroppsspråk. Dessutom ökar förståelsen för att vi har olika behov utifrån våra känslor. Det finns idag gott om forskning och olika studier som visar att djur har en positiv inverkan på barns utveckling av empati och på deras insikter om de egna och andras känslor.

Och zebran, vad längtade den efter? Jo, efter människor som pysslade om den.

Mer om REDE

REDE – Respekt Empati Djur Etik är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati. Materialet riktar sig lärare och pedagoger och det finns i två ålderskategorier; förskolan 1- 6 år (Mini-REDE) och skolan årskurs F-5 (REDE). Det är anpassat efter läroplanen och har sin grund i forskning kring empatisk utveckling och relationen mellan människa och djur.

Genom lärarledda övningar som berör olika lärstilar får barn träna sig i att sätta sig in i andras situation. Vissa barn lär sig bäst genom att lyssna och titta på bilder. Medan andra gärna vill pyssla och använda kroppen. Ett annat effektivt sätt för många att förstå är genom dramaturgiska övningar. Barnen får i varje REDE-övning träna sig i att reflektera, tänka och uttrycka sig kring livsfrågor och att ta ställning. Vissa övningar görs vid ett tillfälle medan andra kan vara längre projekt.

Varför behövs REDE?
Många studier bekräftar att förmåga till empati förebygger mobbning, våld och psykisk ohälsa. Även om förmågan till empati till viss del är medfödd och från början en automatisk reaktion, behöver den tränas och stimuleras för att utvecklas. De flesta barn har en naturlig fascination för djur och eftersom övningarna är djurinriktade, är de därför lätta att ta till sig. Syftet är att barnen lägger grund för en djur – natur och människosyn som bottnar i välvilja, kunskap och respekt.

Källa: REDE/DJURSKYDDET SVERIGE

Läs mer och ladda ned övningar på REDE