Därför ska du sluta vara en perfekt förälder

Maria Helander berättar om hur barnen påverkas när vi försöker vara perfekta.
Har du någon gång önskat att det fanns ett facit som berättade om hur du ska göra för att hjälpa ditt barn att växa upp till en lycklig, självständig och trygg individ. Och kanske du, precis som många andra, brottas med känslor av otillräcklighet och dåligt samvete.

Det ligger i vår kultur att veta om att vi kan bli bättre på alla områden. Ständigt blir vi påminda om att vi kan bli lyckligare, smalare, bättre, mer hälsosamma, rikare om vi bara anstränger oss mer. Särskilt när det gäller föräldraskap ställs det höga förväntningar på hur du ska vara och vad du bör göra för ditt barn. Det räcker med att läsa en löpsedel eller logga in på Facebook för att inse vad du misslyckas med. Och när du umgås med andra föräldrar får du veta att de minsann äter glutenfritt och tränar mindfulness med sina barn ”Gör inte du det?”

Sluta vara perfekt
Jag har slutat att prata om bra eller dåliga föräldrar. Du kan fatta bra och kloka beslut i ena stunden och i nästa stund gör du något obetänksamt som du önskar att du kunde ta tillbaka. När du strävar efter att vara den perfekta föräldern – vilket budskap tror du att du ger ditt barn?  Det är när du tillåter dig själv att vara mänsklig och göra fel som du blir en god förebild för ditt barn. Risken är att du i ditt slit efter att vara den bästa föräldern glömmer bort det viktiga i barnuppfostran – att barnet gör som du gör och inte som du säger. Vem du är och om du accepterar dig själv med fel och brister är mer givande för ditt barn än hur mycket du kan om barnuppfostran.
Din enda viktiga regel i föräldraskap är – låt det synas i ditt ansikte hur mycket du älskar ditt barn när du ser på det – innan du säger åt barnet att det borde tvätta händerna eller göra sina läxor. Om vi är för fokuserade på att vara bra föräldrar är det lätt att fastna vid hur saker borde vara och vad ditt barn borde göra för att må bättre. Det är helt okej att rätta sitt barn och till och med att tjata, bli arg och upprörd så länge ditt barn vet att du älskar hen oavsett smutsiga händer eller bus och bråk.

Så tillåt dig att vara en operfekt förälder, erkänn att du har fel och gör fel. Låt ditt barn rätta dig och hjälps åt att prata om det som känns jobbigt, då lär du ditt barn att duga och känna att det är okej att göra misstag. Sluta sträva efter att vara en felfri förälder – var en modig förälder som vågar säga förlåt och erkänna att du inte alltid vet eller har rätt.


Tips

– Släpp taget om strävan efter att vara perfekt – ditt barn lär sig ansvar och respekt när det ser att du gör misstag och ber om förlåtelse.
– Släpp taget om att alltid ha rätt – ditt barn lär sig att det duger som det är om du visar att det är okej att göra fel.
– Släpp taget om att jämföra dig med andra  – ditt barn lär sig självmedkänsla om du visar att man får vara snäll med sig själv, även när det inte blir som man har tänkt sig.
– Släpp taget om att mäta värde efter prestation – ditt barn lär sig att känna trygghet och tillhörighet, om du visar att du älskar ditt barn villkorslöst