Coachande föräldraskap: Konsten att gå bredvid, men ge makten till barnet

Om ditt barn beter sig på ett sätt som är negativt är det lätt att bara sikta in sig på att få bort beteendet. Men Petra Krantz Lindgren vill hjälpa föräldrar att förstå vilka behov, och känslor, som ligger bakom.

Text: Anna Fredriksson Illustration: Linda Karslsson Läs mer>>